برچسب‌خورده: بهبود کیفیت زندگی

هدف گذاری 0

فایده هدف گذاری در زندگی و کسب و کار

اغلب اوقات هنگام که به تعقیب هدف های خود می پردازیم متوجه تاثیر آنها بر محیط اطرافمان نمی شویم.خیال می کنیم نهایت کار این است که به مقصودمان برسیم اما اگر بینشی عمیق تر داشته باشیم متوجه میشیم که ممکن است پی آمد های بهتر...